A Blogger by Beamcool

บล็อค ที่รวบรวมเรื่องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับ การตลาด seo และ วิธีการ หาเงิน บน อินเตอร์เน็ต เทคนิคในการ ทำเงิน บน อินเตอร์เน็ต ( เราหมายถึงการ ทำเงิน บน อินเตอร์เน็ต จริง ๆ ที่ไม่ใช่การชวนเข้า mlm แต่อย่างใดครับ) รวมถึง บริการออนไลน์ ออฟไลน์ ต่าง ๆ ในเครือ Wittybuzz ไว้ด้วยกัน ใครที่เยี่ยมชมนี้ด้วย Internet Explorer แนะนำให้ดาวโหลด Firefox มาใช้จะดีกว่าครับ นอกจากลูกเล่นจะมีเยอะกว่า ยังมีเครื่องมือที่สนับสนุน SEO อีกด้วยครับ


ก่อนที่จะเริ่ม ทำเว็บเพจ เราควรพิจารณาก่อนว่า web page ที่จะทำนี้ มีจุดมุ่งหมายอะไร และ ควรคำนึงถึงผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์เป็นหลักด้วย

ก่อนอื่น ควรเลือกเนื้อหาของ webpage แล้วค่อยจัด โครงสร้างของเว็บเพจ หรือ จัดรูปแบบของการนำเสนอผ่านเว็บเพจ ซึ่งตั้งอยู่บนหลักที่ว่า ทุกคนสามารถเข้าดูได้ และ ง่ายต่อการค้นหาข้อมูล

รายละเอียดปลีกย่อยของ content ในเว็บเพจ ก็นับเป็นสิ่งสำคัญ เช่น ตัวหนังสือ background สี รูปภาพ animation เสียงประกอบ และ ไฟล์ video

สิ่งที่ควรมีเพิ่มเติมในเว็บไซต์ของเรา ได้แก่ website feedback, guestbook, search box, site map, contact us และ about us เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น รู้ว่าเราคือใครหรือหน่วยงานใด และช่วยให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ สามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็วทันใจ

เมื่อทำเว็บเพจเสร็จแล้ว ควรทำการตรวจสอบ webpage เสียก่อน ก่อนที่จะ upload ขึ้นสู่สายตาสาธารณชนต่อไป และ ยังควรติดตาม ตรวจสอบ ปรับปรุง และ เปลี่ยนแปลงเพื่อให้ webpage ดูดีขึ้นอยู่เสมอ

ความต้องการของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ มีความหลากหลายมาก ดังนั้น ควรจัดหมวดหมู่ของข้อมูลที่กระจัดกระจาย ให้รวบรวมอยู่ภายใต้หัวข้อหลักที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อง่ายต่อการเลือกเข้าชม web page ที่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์สนใจ อนึ่ง การจัดหมวดหมู่เว็บเพจนี้ จะช่วยให้การดูแลรักษา และ การตรวจสอบข้อผิดพลาดต่าง ๆ ของเว็บเพจได้ง่ายยิ่งขึ้น

ข้อสำคัญอีกประการหนึ่ง การทำเว็บเพจ ควรสามารถดูได้ดี ผ่าน web browser ต่าง ๆ ได้แก่ Internet Explorer, Firefox, Netscape, Opera, Safari เป็นต้น ถือว่าเป็นการขยายฐานของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้มากขึ้น หากทำเว็บเพจ ออกมาแล้วสามารถดูดีได้เพียง web browser บางตัว ก็จะเป็นการลดจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ลงไปด้วย

ข้อเสนอแนะหรือคำติชม จากผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา นับเป็นสิ่งสำคัญ ที่ควรนำมาพิจารณาเพื่อ ปรับปรุงเว็บเพจ และ ควรกล่าวคำขอบคุณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ที่แสดงความคิดเห็น และ แจ้งข้อผิดพลาดของเว็บไซต์ให้เราทราบ

ที่มา : คลิกบีเคเคดอทคอม

0 Comments:

Post a CommentNewer Post Older Post Home