A Blogger by Beamcool

บล็อค ที่รวบรวมเรื่องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับ การตลาด seo และ วิธีการ หาเงิน บน อินเตอร์เน็ต เทคนิคในการ ทำเงิน บน อินเตอร์เน็ต ( เราหมายถึงการ ทำเงิน บน อินเตอร์เน็ต จริง ๆ ที่ไม่ใช่การชวนเข้า mlm แต่อย่างใดครับ) รวมถึง บริการออนไลน์ ออฟไลน์ ต่าง ๆ ในเครือ Wittybuzz ไว้ด้วยกัน ใครที่เยี่ยมชมนี้ด้วย Internet Explorer แนะนำให้ดาวโหลด Firefox มาใช้จะดีกว่าครับ นอกจากลูกเล่นจะมีเยอะกว่า ยังมีเครื่องมือที่สนับสนุน SEO อีกด้วยครับ


ไปเจอมาเก่าหน่อยแต่ก็เป็นความรู้น่ะครับสำหรับเพื่อนที่ต้องการ ออกแบบโลโก้ ตราสินค้า ของตนเอง

ตราสินค้า

ตราสินค้าจะทำให้สินค้าของเรา ต่างจากคู่แข่ง
ตราสินค้า คือ ชื่อ หรือเครื่องหมาย ของสินค้า Brand
ส่วนที่ออกเสียงได้ คือ ชื่อตราสินค้า Brand name เครื่องหมายการค้า Trademark คือ ตราสินค้าที่ได้รับการคุ้มครอง ตามกฏหมายห้ามลอกเลียนแบบหรือ นำไปทำซ้ำซ้อนกัน

1. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสินค้า
2. ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย จากผู้จ้องจะเลียนแบบ
3. ทำให้ผู้ซื้อ ที่ชื่นชอบสินค้า ไม่สับสนเท่ากับเป็นการป้องกันตัวเอง จากคู่แข่งขันได้

ความสำคัญของตราสินค้า ต่อผู้บริโภค

1. เป็นเสมือนคำมั่นสัญญา จากผู้ขาย
2. ทำให้เรารู้ว่าใครเป็นผู้ผลิตหรือสินค้าเป็นของผู้ใด
3. เป็นหลักประกันคุณภาพ ของสินค้าต่อผู้บริโภค
4. เป็นตัวที่ทำให้ผู้บริโภค ตัดสินใจซื้อ

การสร้างตราสินค้าให้มีพลัง

1. ออกแบบตราสินค้าให้มีความเหมาะสม กับบรรจุภัณฑ์และตัวสินค้า
2. ต้องทำให้เกิดความแตกต่างกับตราสินค้า รายอื่น หรือของคู่แข่ง
3. ต้องสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้บริโภค โดยเฉพาะสินค้าประเภท อุปโภค บริโภคที่มีอยู่มากมายหลายชนิด บนชั้นวางขายสินค้า

เอกสารอ้างอิง

ยรรยง สินธุ์งาม
ธกส.วารสาร/วิชาการปริทัศน์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 กุมภาพันธ์ 2548

0 Comments:

Post a CommentNewer Post Older Post Home