A Blogger by Beamcool

บล็อค ที่รวบรวมเรื่องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับ การตลาด seo และ วิธีการ หาเงิน บน อินเตอร์เน็ต เทคนิคในการ ทำเงิน บน อินเตอร์เน็ต ( เราหมายถึงการ ทำเงิน บน อินเตอร์เน็ต จริง ๆ ที่ไม่ใช่การชวนเข้า mlm แต่อย่างใดครับ) รวมถึง บริการออนไลน์ ออฟไลน์ ต่าง ๆ ในเครือ Wittybuzz ไว้ด้วยกัน ใครที่เยี่ยมชมนี้ด้วย Internet Explorer แนะนำให้ดาวโหลด Firefox มาใช้จะดีกว่าครับ นอกจากลูกเล่นจะมีเยอะกว่า ยังมีเครื่องมือที่สนับสนุน SEO อีกด้วยครับ


1. ห้ามทำการดัดแปลง Code อย่างเด็ดขาด โดยต้นฉบับเป็นอย่างไรก็ให้ใส่เข้าไปใน website รูปแบบเดิม

2. ห้าม clickโฆษณาของตัวเอง หรือให้เพื่อน ๆ ช่วย click หรือร่วมกลุ่มผลัดกัน click

3. ห้าม เขียนคำโฆษณาเชิญชวนให้ click หรือเขียนข้อความหลอกให้มีการ click เช่น "ช่วยclick เพื่อสนับสนุเว็บเรา" ให้ใช้ได้แค่เพียง "sponsored links" หรือ "advertisements" เท่านั้น

4. เมื่อ clickโฆษณา Google AdSense แล้วจะต้องไม่เปิดหน้าใหม่ขึ้นมา (_blank)

5. ทำเนื้อหาเพียงเรื่องเดี่ยว แล้ว Copy ออกมาซ้ำกันเป็นหลาย ๆ หน้า

6. ห้าม วาง Google AdSense ในหน้าที่มีการ Download พวก MP3 , Clip Video , News Group ต่าง ๆ หรือหน้าเว็บเปล่า ๆ ที่ไม่มีเนื้อหาอะไรเลย

7. ห้ามวาง Google AdSense ไปใน Mail List ที่ส่งไปหาสมาชิกใน website

8. ห้ามวาง Google Adsense ในหน้าที่ทำขึ้นมาเพื่อ เฉพาะเจาะจงเที่จะให้แสดง Google Adsense

9. ห้ามวาง Google AdSense ที่ Pop Up ของ website ที่ไม่เป็นไปตามธรรมชาติ

10. ห้ามใช้ Software เพื่อบังคับให้มีการ click โดยอัตโนมัติ

11. ห้ามใช้ Software เพื่อทำการโปรโมทเว็บไซต์ เช่น Web Promotor

12. เคารพ เครื่องหมายการค้าของ Google อย่าเอาแบนเนอร์ โลโก้ หรือชื่อ ของ Google มาใช้โดยเด็ดขาด

13. องค์ประกอบของ web page จะ ต้องไม่ไปปิดบัง Google AdSense และตัวอักษร จะต้องมองเห็นได้ชัดเจน

14. ถ้ามีอีเมล์ของ Google แ่จ้ง หรือเตือนอะไรมา บางอย่างในสิ่งที่คุณทำผิด ให้รีบตอบอีเมล์นั้นทันที

15. ห้ามวางรูปไว้ใกล้ Ads เพื่อหลอกให้ผู้เข้าชมเว็บหลง click คิดว่าเป็นเนื้อหาของรูปนั้น ๆ (อันนี้เป็นกฎใหม่ครับ)

16. เนื้อหาของ website จะต้องไม่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสิ่งต่าง ๆ ต่อไปนี้
- เว็บที่ใช้ข้อความที่หยาบคาย
- เว็บที่เกี่ยวกับความรุนแรง, การเหยียดเชื้อชาติสีผิว, หรือการสนับสนุนการต่อต้านที่เป็นส่วน
ตัว, กลุ่ม หรือ องค์กรใด ๆ ก็ตาม
- เว็บเกี่ยวข้องกับยาเสพย์ติด หรือเครื่องมือต่าง ๆที่เกี่ยวกับยาเสพย์ติด
- เว็บโป๊, เวบเกี่ยวกับการพนัน, เว็บที่มุ่งเน้นการโฆษณามากเกินไปจนเกินงาม
- เว็บที่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น

17. เว็บไซต์ที่ทำ ต้องเป็นภาษาที่ Google สนับสนุนเท่านั้น (ตอนนี้ทาง Google ยังไม่มีการสนับสนุนเนื้อหาที่เป็นภาษาไทยดังนั้น ควรทำเว็บไซต์ให้มีเนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษไปก่อนครับ)

ที่มา : สยามมันนี่ดอทเน็ต

1 Comment:

  1. Blogger said...
    If you're looking for an excellent contextual advertising network, I recommend that you have a look at ExoClick.

Post a CommentNewer Post Older Post Home